top of page

  Museksschoul      

Wat d’Musekscoursë vun der UGDA ugeet, sou sinn d’Museksschoulen vun de Gemenge Miersch, Lëntgen, Lorentzweiler, Steesel a Walfer zur Regionaler Museksschoul Uelzechtdall zesummegeluecht gi fir méi efficace ze sinn an der Demande vun den Awunner gerecht ze ginn.

 

D’Mierscher Gemeng iwwerdréit der Musek och weiderhinn d’Organisatioun vun der Museksschoul.

 

Brochure "Regional Museksschoul Uelzechtdall" 2023/2024

Fiche d'inscription 2023/2024

Fiche Informations supplémentaires

Disponibilités des chargés

D'Fiche d'inscription an d'Fiche "Informations supplémentaires" sinn alle béid auszefëllen.

Hei fannt Dir elo d'Horaire vun de Coursen an och d'Kontaktdonnéeë vun de Responsabele vun der Mierscher Museksschoul.

Mail fir Är Umeldungen

museksschoul@mierscher-musek.com

 

DE VALENTIN-BOURG Jacqueline

Tel.: 691 642 871

Mail : bourgja@pt.lu

 

ARENDT Paul                                                    CALDARELLA WEIS Marvin  

Tel.: 691 377 634                                                Tel.: 691 679 740

Mail : paul.arendt@icloud.com                       Mail : marvin.caldarella@gmail.com  

 

HAMELIUS-SIMON Pascale                            STEICHEN Luc

Tel.: 621 747 835                                                Tel.: 621 311 770

Mail : pasilex@pt.lu                                           Mail : luc.steichen@education.lu

Eveil musical

 

Chargée :

 

PIP Elfi

 

Coursen :

 

Dënschdes          13.00 - 14.00     Année 3 (Grupp A)    

                              14.00 - 15.00     Année 2 (Grupp A)

                              15.00 - 16.00     Année 3 (Grupp B)

                              16.00 - 17.00     Année 2 (Grupp B)

 

D'Coursë ginn am Sall "Mozart" vun der Grondschoul Cécile Ries ofgehalen.

 

 

 

Solfège

 

Chargéeën :

DETHIS Marine (Années 1 + 2)

Coursen :

Dënschdes           13.15 – 14.15              Année 1 – Grupp A (Salle de musique 5)

                               14.15 – 15.15              Année 1 – Grupp B (Salle de musique 5)

                               15.15 – 16.45              Année 2 – Grupp A (Salle de musique 5)

                              

 

APPELBAUM Sheila (Années 2, 3 + 4)

Coursen :

Dënschdes           13.15 – 15.15              Année 3 – Grupp A (Salle de répétition)

                               15.15 – 17.15              Année 3 – Grupp B (Salle de répétition)

                               17.15 – 18.15              Année 4 – Grupp A (Salle de répétition)

Mëttwochs           17.00 - 19.00               Année 4 Grupp B (Salle de répétition)

Freides                  16.45 – 18.15              Année 2 – Grupp B (Salle de répétition)

                               18.15 - 19.15               Année 4 – Grupp A (Salle de répétition)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

 

 

 

 

Chant individuel

 

Chargéen :

JUNK Emmanuel

WALESCH Manon

Coursen :

Méindes            17.00 - 19.15    (Walesch - Salle de répétition)

Mëttwochs        15.15 - 18.15   (Walesch - Grande Salle 1er étage)

                            19.00 - 20.00   (Junk - Salle de répétition)

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Chant choral pour adultes

 

Chargéen :

 

RAOULT Thomas

WALCH Sabine

 

Coursen :

 

Donneschdes          19.30 - 20.30    (Walch - Grande Salle 1er étage)

Donneschdes          19.30 - 20.30    (Raoult - Salle de répétition)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Flütt

 

Chargée :

WARZEE Laurence

 

Coursen :

 

Méindes              15.30 - 19.30    (Salle de musique 2)

 

 

Dënschdes          13.45 - 19.15    (Salle de musique 2)

 

                             

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

 

Hautbois / Engleschhorn

 

Chargée :

 

BOURGOIS Françoise

 

Coursen :

 

Dënschdes                  16.15 - 17.15    (Salle de musique 1)

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Basson

 

Chargé :

 

 

Coursen : d'Coursë gi weiderhinn ugebueden. Aktuell ass awer kee Schüler ageschriwwen

 

Klarinett

 

Chargé :

 

SOSSON Marc

 

Coursen :

 

Dënschdes             13.15 - 15.45  (Salle de musique 4)

Donneschdes        13.30 - 19.15  (Salle de musique 4)

Samsdes                 09.00 - 11.45  (Salle de musique 4)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Saxophon

(Sopran, Alt, Tenor, Bariton)

 

Chargé :

RADELET Rainier

 

Coursen :

 

Dënschdes      12.45 - 19.30    (Salle de musique 3)

                          

Freides             18.45 - 20.00    (Salle de musique 3)

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

 

Klenge Blech

(Trompett, Bügel)

 

Chargé :

 

GUEBEN Alain

 

Coursen :

 

Donneschdes               16.00 - 19.30    (Salle de musique 2)

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Décke Blech

(Trombone, Euphonium, Bass)

 

Chargé :

 

MERTZ Christophe

 

Coursen :

 

Donneschdes          13.00 - 17.00   (Salle de répétition)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Perkussioun

 

Chargéen :

 

DUSCHER Max

GRUSELLE Romain

NARLOCH Piotr

 

Coursen :

 

Méindes                16.30 - 20.30     (Narloch - Musekssall)

Donneschdes       14.15 - 17.45     (Duscher - Musekssall)

Freides                   16.00 - 20.30     (Gruselle - Museksall)

 

D'Coursë ginn am Musekssall am Mierscher Kulturhaus ofgehal.

Piano

 

Chargéeën :

 

DAHMS Delphine

ZIATDINOVA Dina

 

Coursen :

Méindes               16.00 - 19.30 (Dahms - Salle de musique 5)

Dënschdes           16.30 - 19.00 (Dahms - Grande Salle 1er étage)

Mëttwochs           14.00 - 19.15 (Ziatdinova - Salle de musique 5)

Donneschdes      12.30 - 18.30 (Dahms - Grande Salle 1er étage)

Freides                  14.15 - 19.45 (Ziatdinova - Salle de musique 5)

                               16.30 - 19.00 (Dahms - Grande Salle 1er étage)

 

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Klassische Gitarre.jpg

Klassesch Gitar

 

Chargée :

 

LOUTSCH Marianne

 

Coursen :

 

Donneschdes          13.30 - 20.15    (Salle de musique 1)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Klassesch an Elektresch Gitar

 

Chargé :

 

BÖRGMANN Mathias

 

Coursen :

 

Freides          14.45 - 20.00    (Salle de musique 1)

D'Coursë ginn an der aler Schoul zu Recken ofgehal.

Bass Guitar

 

Chargé :

 

Coursen : d'Coursë gi weiderhinn ugebueden. Aktuell ass awer kee Schüler ageschriwwen

bottom of page